Audioguide

Her kann dere lese eller höre på vår audioguide.


1.1 Kort og knappt om bruk av e-up!

Elbiler, som e-up!, er fullverdige biler. Det opplever du når du kjører en. De kjører stille, raskt og sikkert. De er lette og for det meste selvforklarende å betjene. Et par detaljer er nye, men for det meste er det å kjøre en e-up! som å kjøre en bil med forbrenningsmotor. Da vi kjørte bilen, la vi merke til et par ting. Vår audioguide gir deg bare en oversikt. En sjåfør burde lese bilens håndbok.


1.2 Stig på og kjør

Sjåføren låser opp bilen. Sitteposisjonen forandres ved hjelp av en hendel under setet. Den passende nøkkelen settes i låsen og skrus om for å starte bilen. For å kunne starte må girspaken stå i B posisjon. Det høres et signal og dashbordets display lyser opp. Bortsett fra dette er bilen helt stille, men den er klar til start. Nå kan man justere speilene slik man ellers er vant til. Speilet inne justeres for hånd, mens sidespeilene justeres ved hjelp av en bryter i venstre dør. Hvis du tråkker på gasspedalen opplever umiddelbar aksellerasjon. Man opplever en umiddelbar sporty start nesten uten en lyd. Hvis man tråkker "klampen i bånn" starter e-up! som en rakett. Deretter kjører man rolig og stille som om man svever på en sky. Ved neste gatelys kommer overraskelsen: ingen vibrasjoner, ingen lyder. Når det blir grønt og man tråkker på gasspedalen opplever man igjen e-up! fulle aksellerasjonskraft.

1.3 Kan gasspedalen bremse?

Ja, gasspedalen kan bremse, hvis man velger kjøremodus "eco" eller "eco+". Tar du vekk gass, trår da motorbremsen til. Via denne blir bremseenergi forvandlet til elektrisk energi. Denne energien bruker bilen igjen ved neste aksellerasjon. Dette prinsippet kalles rekuperasjon. Elektromotoren blir til en strømprodusent. I sin rolle som generator lagrer motoren energien fra bremsingen inn i batteriet som elektrisk energi.


1.4 Fylle tanken 2.0

Hva er annerledes ved tankfyllig? Først og fremst kan man lade e-up! ved alle vanlige stikkontakter. Ombord i e-up! er alle nødvendige kabler tilgjengelige. Det er som å lade mobilen. Raskere går det hele hvis man bruker en industrikontakt. En slik hjemmeladestasjon kan man montere i sin egen garasje eller husvegg. Disse industrikontaktene finner man også ved en rekke ladesøyler og spesielle ladestasjoner for el-biler. Noen av disse drives av Volkswagen og andre el-bil produsenter. Det blir flere av disse hver måned. I Tyskland finnes det allerede flere tusen slike. Antallet hurtig-ladestasjoner stiger også. Mange av disse finnes ved offentlige parkeringsplasser og parkhus. I Tyskland finner man en oversikt på www.e-tankstellen-finder.com. I Norge kan man bruke http://www.ladestasjoner.no/ En særdeles rask måte å lade på er med likestrøm: DC. DC-ladestasjonene lader batteriet opp til 80% på under 20 minutter. En slik ladesøyle finnes ved "e-mobility-station" i Wolfsburg. I dag er det enda få av disse, men det blir flere fort. Stikkontaktene er laget etter europeisk norm og fungerer på samme måte i hele Europa. Her kan man lade el-bilen super fort og sikkert. Lås opp bilen, åpne tanklokket samt lokket på el-støpselet. Hent så ledningen fra ladesøylen og stikk den fast i bilens støpsel. Deretter start ladingen på skjermen på ladesøylen. Mens lading pågår lyser det grønt ved bilens støpsel. Dette gir ca.20 minutter fritid. Da vil bilen være 80% ladet. Ønsker man å lade fullt, tar det ca 20 minutter til. Deretter avslutt lade prosessen, koble fra kontakten og "app og kjør".


1.5 Komfort blinklys, bremselys & co

E-up! er nyeste teknikk. Setevarmere og klimaanlegg sørger for komfort. Komfort blinklys sørger for at det blinker flere ganger selv om man bare kort tipper på spaken for blinklyset. Hvis man bruker rekuperasjon, lyser bremselyktene selv om man ikke aktivt bremser. Å lytte til musikk er særlig morsomt i e-up! fordi bilen kjører nesten uten motorstøy. E-up! byr på alt; prima klima, varme seter og super sound!


1.6 Kan jeg vaske e-up! i et bilvask anlegg?

Ja, man kan kjøre e-up! gjennom et bilvask anlegg. Man burde unngå å vaske understellet, og motorvask er heller ikke noen god idee. Det kunne skade motor eller batteri. El-biler tåler regn, og vannsprut nedenifra skader ikke. Altså: Bilvask i anlegg er ikke noe problem for el-biler som e-up!

2.1 Dekk med lav rullemotstand og elektromotor

E-up! bygges sammen av deler som igjen sparer energi på sin måte. E-up! kjører med dekk med lav rullemotstand, noe som senker bilens energiforbruk. Slik kommer man lenger med en batterilading. Elektromotoren i e-up! veier mye mindre enn en tilsvarende forbrenningsmotor. Mange andre bildeler som er nødvendige i en bil med forbreningsmotor trenges ikke i elbiler. Bilen er da lettere og forbruker derfor mindre energi. Slik kommer man lenger på en batterilading. I e-up! bygges det inn flere slike ideer som sparer energi og øker rekkevidden. Noen av disse delene er enda vanskelige og energikrevende å produsere. Men til gjengjeld forbruker e-up! mindre energi når den kjører.


2.2 Rekuperasjon

Når bremseenergien blir omvandlet til elektrisk energi kaller man det rekuperasjon. Rekuperasjon sparer energi og øker rekkevidden i elbiler. I e-up! kan man velge kjøremåte "eco" og "eco+". Når man da tar foten fra gasspedalen starter motorbremsen og forvandler bremseenergi til elektrisk energi. Denne energien lagres i bilbatteriet og kan brukes ved neste aksellerasjon. Dette er et motor-teknisk prinsipp som kalles rekuperasjon; en elektromotor kan også lage strøm, og blir slik til sin egen generator. Det er samme prinsippet som ligger bak sykkelens dynamo. Motoren bremser bilen og produserer ny energi. Dette prinsippet øker igjen elbilens rekkevidden.


2.3 Lading, hurtiglading og super hurtiglading

Det finner tre muligheter å lade på. e-up! kan lades hjemme, overalt hvor man har tilgang til en standard stikkontakt. Hurtigere går det hvis man bruker en industrikontakt. Slike kan man montere i garasjen eller i veggen der bilen parkeres. Det er også disse som brukes i et stort antall ladestasjoner, som også Volkswagen tilbyr. I Tyskland finnes det flere tusen slike hurtig ladestasjoner, bl.a. ved mange parkeringsplasser, og antallet øker stadig. En særlig rask måte å lade på er ved bruk av likestrøm, eller DC. DC-ladestasjonene lader batteriet opp til 80% på under 20 minutter. En slik ladesøyle finnes ved "e-mobility-station" i Wolfsburg. I dag er det enda få av disse, men det blir flere fort. Stikkontaktene er laget etter europeisk norm og fungerer på samme måte i hele Europa. Her kan el-bilen lades super fort og sikkert.


2.4 Fornybar energi

All energi på jorden kommer fra solen. Uten solen ville vår verden ha vært en isklump. Solen sender 15.000 ganger mer energi til oss her på jorden enn vi for tiden bruker opp. Solen sørger for vårt varme klima, vind og vannets kretsløp. Vi kan bruke solenergi til å lage strøm ved hjelp av fotovoltaiske celler. Vi kan bruke vind- og vann-kraft til å lage strøm. Slik energi kan vi lage så lenge solen skinner. Man kan lade elbiler med denne energien, f.eks ved hjelp av fotovoltaisk celler på biltaket mens bilen står parkert. Om kvelden kan man hente energi fra el-bilen og f.eks bruke den til husbelysning. I fremtiden kan el-biler slik bidra til enklere og mer utbredt forbruk av fornybar energi.


2.5 Batteriet

e-up! bruker et litium-ionebatteri som er bygget opp litt som batteriene i mobiltelefoner. Bortsett fra at batteriene i elbilene er mye større. En utfordring for el-bil produsenter er å bygge effektive batterier. Batteriet i e-up! veier cirka 240kg, og kan lagre 18 kilowatt timer energi. Alt ettersom hvordan man kjører, rekker det for ca. 160km. Men produsentene jobber til stadighet med å øke rekkevidden per batterilading. En av ideene det jobbes med er å bedre kontaktene i batteriene. Skulle det lykkes, kunne rekkevidden økes ytterligere.

3.1 eco-up sammenlignet med e-up

En up! med forbrenningsmotor slipper ut skadelige klimagasser som ikke er bra for hverken mennesker eller natur. Olje blir det også mindre av. Hva skjer når vi ikke finner mere olje? Et forslag er elektromobilitet. Den store fordelen er at el-biler kjører på strøm. Men strømmen bilene bruker burde være miljøvennlig produsert (altså sol-, vann-, eller vind- energi). Hvis ikke er el-bilen nesten like skadelig for miljøet som biler med forbrenningsmotor. En videre fordel ved elbiler er at de er så stille. Selv om man enda hører rullelyd mellom hjul og vei, er det mye bedre for mennesker og dyr. For de som bor i byer er det avslappende hvis det er mindre bilbråk. Forbrenningsmotorer støyer mye og irriterer folk og fe.


3.2 Produksjon

Ved produksjonen av elbiler brukes det energi og råstoffer. Volkswagen har satt seg spesielle mål ved produksjonen av sine biler. E-up er et eksempel på spesielt naturvennlige biler. Ved produksjonen passer de alltid på å bruke så lite som mulig av råstoffer og energi. Noen ganger er det mulig å gjenbruke materialer og varmeenergi på andre steder i prosessen. Det er fornuftig og skåner natur og miljø.


3.3 Energiforbruk

e-up! er liten og lett, og likevel en fullverdig bil. Den trenger mindre energi enn up! med forbrenningsmotor. Hvis energien som brukes er fornybar, er en e-up! mere miljøvennlig enn en up! med forbrenningsmotor. På 100 km bruker en e-up! i gjennomsnitt 11,7 kilowatt-timer. En liter bensin tilsvarer ca. 10 kilowatt-timer. Slik ser man at e-up! bruker veldig lite energi. Og i tillegg spytter den ikke ut skadelige klimagasser, slik som f.eks CO2.


3.4 e-up! som energilager

Tyskland tar ca 25% av energien landet trenger fra fornybare energikilder. Det jobbes stadig med å øke denne andelen f.eks ved å bygge flere anlegg for vind- og sol-energi. Et av problemene med fornybar energi er hvordan man best skal lagre den. Her kunne elbilene være til hjelp. Når elbilen ikke er i bruk kunne man hente strøm fra batteriet til f.eks å lyse opp huset. Slik kunne elbilene bli en strømkilde for fornybar energi. Disse ideene er ikke ferdig utviklet enda. Noen bebyggelser får i dag sin strøm fra batterier som lades av solaranlegg. Når alle som eier elbiler kobler sine biler inn på strøm-nettverket kan elbilene brukes som energilager.


3.5 Fornybar energi

Hva betyr fornybar energi for elbiler: Drivstoffet kommer fra sol og vind. Man kan lade batteriene når sola skinner og vinden blåser. Om natten og når det er vindstille kan elbilene få en viktig rolle: Man kan koble elbilene til strøm nettverket og elbilene blir til energilager for privat husholdning.


3.6 Hva betyr elektromobilitet for byene våre?

I mange land, som f.eks i Hellas og Kolumbia, er det så mange biler i storbyene i dag at enhver bil nå kun har lov til å kjøre på spesielle dager. Man begynte med dette fordi luften i disse byene ble for dårlig. Om man kjørte mer elbiler ville luften bli bedre. I kjempestore byer som Peking kunne elbilene sørge for avlastning. I Kina og Frankrike støtter staten de som vil kjøpe elbiler med penge-tilskudd. I Norge betaler man mindre skatt på en elbil og får flere videre økonomiske fordeler. Slik håper politikerne at trafikken i storbyene skal lage mindre støy og at luften blir renere. Dette vil øke livskvaliteten for alle. I fremtiden vil nok elbiler stå for det meste av trafikken i storbyene, ikke bare personbilene, men også offentlig transport. I London og Braunschweig kjører det flere el-busser, som folk er begeistret over. Mange av dagens miljøproblemer løses om elektromobilitet blir realitet.


3.7 Hvilke fordeler har det for miljøet hvis man kjører elbil i Europa?

Det er en klar fordel hvis flere mennesker kjører elbiler. Det blir mindre utslipp av skadelige klimagasser, også fordi stømmen til elbilene lages av fornybare energikilder. Ved oljeproduksjon skjer det stadig vekk store miljøkatastrofer, som f.eks i gulfen i Mexico i 2010. Ved slike katastrofer dør mange dyr og naturen skades på lang sikt. Hvis vi kjører mer elbiler trenger vi mindre olje, og dyrene er ikke lenger i fare. Med flere elbiler i gatene kunne kunne mange dyr få det bedre.

4.1 Hvorfor burde akkurat unge mennesker prøve elektromobilitet?

Ungdom er godt kjent, f.eks med smarttelefoner. Digital er den nye normen, og alle er vant til oppladbare batterier. Det er gøy med digitale dingser. Unge mennesker har selv opplevd hvordan smarte mobiltelefoner har blitt raskere og billigere hvert år. Til tider er smarte mobiler billigere i drift ann vanlige hjemmetelefoner. De er i alle fall morsommere og byr på mange muligheter. Har man en gang hatt en smart mobil, bytter man sjelden tilbake. Det samme skjer med el-bilene. De blir billigere etterhvert. Om et par år er de mest sannsynlig billigere enn en vanlig bil med forbrenningsmotor. El-biler har mer å tilby, og de er miljøvennige. Unge mennesker lever lengre enn de voksne, det vil si; de har en lengre forventet levealder enn forrige generasjon. Ungdom ønsker å bevare fremtiden. Derfor er det viktig å velge elbil i dag.


4.2 Fordi jeg lever lengre enn deg - "Plant for the Planet"

En elev fra sør-Tyskland, Felix Finkbeiner, hadde en idee i 2009: Han ville bidra til miljøvern. Sammen med andre elever plantet han trær, først i området rundt skolen, deretter over hele verden. Det ble til 13 milliarder trær på fem år, og målet er å nå 1000 milliarder i 2020. Dette initiativet blir støttet av Volkswagen, som med medarbeidere og deres familier planlegger å plante en milliard trær over hele verden. Neue Schule Wolfsburg har vært med å plante: Våren 2014 anla elevene et plantefelt med sjeldne tarmvri-asal, trær fra asalslekten (ligner på rogn). Det holder ikke å prate. Stop talking, start planting - det er mottoet til denne kampanjen. I skolekonkurransen "Ideen machen Schule" vant elevene og fikk 1000 Euro i premie. Når elevene presenterte resultatet hadde de med en e-up! For det er klart: Om vi vil forandre vår fremtid, må vi sette alle kluter til, og ta tak på flere steder samtidig. Elektromobilitet er bra for miljø, da de ikke gir fra seg klimagasser. Plant-for-the-Planet er bra for miljø, fordi trær renser luften. Slik har trær og elbiler samme formål. Vi er en generasjon som kommer til å oppleve store forandringer. Generasjonen før oss fant opp måter å lage strøm på. Men disse metodene ødelegger vår planet. Foreldregenerasjonen kunne ignorere oss. Men om de ikke hører på oss, har vi ingen fremtid. Det er viktig at de hjelper oss, for det er vi som må leve med konsekvensene av miljøskadene - fordi vi kommer til å leve lenger.


4.3 Full rulle for rullende smartmobil

E-Call er et system for nødanrop. I de neste årene skal det bli standard i alle nye biler i Europa. Når det skjer en ulykke ringer E-call automatisk opp nødropsentralen. Slik kan eventuelle skadede personer hjelpes raskere. For tiden blir systemet utprøvet. Men E-call kan være til nytte selv om det ikke skjer en ulykke. Vår idee er en "rullende smartmobil". Med tilgang til internet i elbilen, kan man f.eks bestille plass på ladestasjonen foran restauranten mens man er på vei dit. Eller man bestiller yndlingsretten, og etter kort kjøretid er man fremme ved restauranten og parkerer. Imens elbilen lader kan man spise yndligspizzaen. Tilgangen til internet via smartmobil i bilen er ikke billig, men lønner seg da man kan bruke det til mye forskjellig. Den er ikke bare livredder i en nødstilfelle, men også daglig støtte i fremtidens biler.


4.4 Flere elbiler fra Volkswagen

Volkswagen byr, ved siden av e-up!, på videre elbiler. E-Golf er en av de elbilene som har hatt mest suksess, og i 2014 vant den en viktig elbil premie. I tillegg til rene elbiler bygger Volkswagen biler som har både forbrenningsmotor og elektromotor. Slik kan man med Golf GTE kjøre mer enn 900 km med en tankfylling. Denne type biler byr på det beste fra to verdener. De har stor rekkevidde og byr på forskjellige måter å fylle tanken på. Forbrenningmotoren driver ikke bare hjulene, men lader samtidig også opp batteriet. Man kan velge mellom ren elektrisk drift eller bare bruk av forbrenningsmotor. Man kan kombinere kraften fra begge motorene, da blir det "full fart".


4.5 Forandringer i infrastruktur

Elbiler trenger et tett nettverk av ladestasjoner. I alle hus finnes det stikkontakter som kan brukes til å lade elbiler. det finnes stadig flere offentlige ladestasjoner med industrikontakter for hurtiglading. Her kan biler parkeres og lades. Interesserte kjøpere lurer også på hvilke videre fordeler en elbil kan bringe.


4.6 Kjøreskoler med elbiler

I en kjøreskole i Berlin får ungdom prøve elbiler. Det er en veldig god idee at unge mennesker tester hvordan det er å kjøre elbil. På dette vis blir unge fort vant til elektromobilitet. Flere kjøreskoler burde tilby dette. Det hadde vært bra om flere kjøreelever kunne øve med vanlig bensin-drevet bil og med elbil. Kjøreskoler som tilbyr dette kunne sikkert lokke mange ekstra kunder.


4.7 Skueplass elektromobilitet

Elektromobilitet funker. For å vise frem dette har den tyske bundesregeringen laget programmet "Schaufenster Elektromobilität". Det er et forum for utveksling av ideer mellom forskere og brukere. Sammen presenterer de så nye ideer. Dette sikrer støtte og oppmerksomhet rundt prosjektene. En super idee for å vise oss hva som er mulig i dag og hva som kommer i fremtiden innenfor temaet elektromobilitet.